Wydarzenie

Zgłoszenia Gmin i Instutucji do projektu "Świat Karpat"
Projekt
Świat Karpat
Prowadzący
Monika Ochwat-Marciniewicz
Miejsce
małopolska
Data
23.05.2022 - 31.12.2022

Wydarzenie Zgłoszenia Gmin i Instutucji do projektu "Świat Karpat"

Stowarzyszenie Ekopsychologia rozpoczęło w styczniu 2022 roku realizację projektu „Świat Karpat”. Projekt ma na celu wzmocnienie świadomości i poziomu wiedzy
na temat regionu karpackiego, wśród nauczycieli oraz dzieci i młodzieży w lokalnych społecznościach.

 

Karpackie Gminy mogą być jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia dla młodego pokolenia. Aby dzieci i młodzież docenili lokalne walory kulturowo-krajobrazowe konieczni są popularyzatorzy tych niezwykłych terenów. Duży wpływ na młode pokolenie mają niewątpliwie nauczyciele i wychowawcy.

 

W ramach projektu „Świat Karpat” proponujemy zorganizowanie dedykowanego nauczycielom z Państwa Gminy szkolenia „Świat Karpat - kompleksowa edukacja w zakresie ochrony przyrody regionu karpackiego”, dotyczącego atrakcyjnych metod edukacyjnych, wypełniających jednocześnie podstawę programową.

 

Propozycja współpracy obejmuje z naszej strony:

  • nieodpłatne przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla grupy maksymalnie 20 nauczycieli (przedmiotów: biologia, geografia),
  • nieodpłatne przekazanie do szkół atrakcyjnych materiałów edukacyjnych (podręcznik „Świat Karpat”),
  • zapewnienie posiłków, przerw kawowych oraz noclegów uczestnikom szkoleń.

 

Ze strony Gminy oczekujemy:

  • pomocy w rekrutacji maksymalnie 20 nauczycieli z Państwa Gminy.

 

Szkolenie dedykowane nauczycielom, z Państwa Gminy zostanie zorganizowane w miesiącu wrześniu, październiku lub listopadzie 2022 r. lub w roku 2023.

 

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

 

Wszelkie kwestie organizacyjne chętnie omówimy telefonicznie lub mailowo.

Osoba kontaktowa:

Monika Ochwat-Marcinkiewicz

telefon kontaktowy: 785 341 089

adres mailowy: ekopsychologia@ekopsychologia.pl

Zapisy na to wydarzenie zostały zakończone