Projekty

Świat Karpat
Obszary działania
Fundatorzy

Zgłoszenie chęci otrzymania bezpłatnego podręcznika "Świat Karpat" - woj. małopolskie

03.08.2022

Zachęcamy nauczycieli, uczących w szkołach podstawowych, zlokalizowanych w województwie małopolskim, do zgłoszenia chęci otrzymania podręcznika "Świat Karpat".

Liczba podręczników jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do otrzymania podręcznika decyduje kolejność zgłoszeń.

Podręcznik będzie nieodpłatnie przesłany na adres szkoły. Stowarzyszenie Ekopsychologia pokrywa koszty wysyłki.

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza: https://ekopsychologia.pl/wydarzenia/zgloszenie-checi-otrzymania-podrecznika-swiat-karpat-3/