Projekty

Świat Karpat
Obszary działania
Fundatorzy

Zgłoszenie nauczycieli z regionu karpackiego na szkolenia "Świat Karpat"

03.08.2022

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i studentów na szkolenia Świat Karpat na temat efektywnego i angażującego wykorzystania podręcznika Świat Karpat w edukacji formalnej.

Planujemy 28 dwudniowych szkoleń w roku 2022 i 2023.

Stowarzyszenie Ekopsychologia gwarantuje:

  1. Pokrycie kosztów wynajmu Sali, wyżywienia, wynagrodzenia trenerów, kosztów noclegów, materiałów szkoleniowych;
  2. Przekazanie dwóch egzemplarzy wysokiej jakości podręcznika „Świat Karpat” dla każdego uczestnika (jednego dla nauczyciela, uczestniczącego w szkoleniu, drugiego dla biblioteki szkolnej);
  3. Możliwość uczestnictwa uczniów w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Po stronie nauczycieli jest dojazd na szkolenie.

Po dokonaniu zgłoszenia zaproponujemy Państwu terminy szkolenia, do wyboru.

Zgłoszenie można wysłać za pomoca formularza: https://ekopsychologia.pl/wydarzenia/zgloszenia-nauczycieli-z-regionu-karpackiego-na-szkolenia-swiat-karpat-4/