• Przeprowadziliśmy szkolenia „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych” dla przedstawicieli 40 szkół.
  • Zainicjowaliśmy utworzenie Karpackiej Rady Naukowej, do której należą przedstawiciele następujących uczelni i instytucji: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  • Zorganizowaliśmy i moderowaliśmy 24 spotkania Karpackich Grup Roboczych, w których uczestniczyło 300 ekspertów.

Publikacje

Poradnik o Konwencji Karpackiej
Pobierz

Artykuły

Dotacja z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dotacja z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

22.09.2022

Projekt "Świat Karpat" został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Umowa została podpisana w dniu dzisiejszym (22 września 2022).

Zakres dotacji obejmuje:

  1. Redakcję merytoryczną, opracowanie graficzne, skład i druk podręcznika "Świat Karpat"
  2. Dystrybucję podręcznika Świat Karpat (300 sztuk)
  3. Zorganizowanie dziewięciu szkoleń "Świat Karpat - Kompleksowa edukacja w zakresie ochrony ekosystemów regionu karpackiego dla nauczycieli, studentów, edukatorów z województwa małopolskiego
  4. Wdrożenie edukacyjnej, interaktywnej gry internetowej "Pan Żubr we własnej osobie"

 

Koszt kwalifikowany zadania: 177 449,40 zł

Kwota dotacji: 49 801,89 zł

 

 


Karpacka Rada Naukowa wzbogacona o nowego naukowca

Karpacka Rada Naukowa wzbogacona o nowego naukowca

18.05.2016

Z przyjemnością informujemy, że Karpacka Rada Naukowa została poszerzona o dr inż Pawła Wolańskiego, specjalistę w zakresie fitosocjologii i łąkarstwa. dr inż Paweł Wolański jest pracownikiem naukowym Katedry Agroekologii na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pełny skład Rady znajduje się na stronie: Karpackie Rady Naukowej.


III spotkanie Karpackiej Rady Naukowej

III spotkanie Karpackiej Rady Naukowej

25.09.2015

W dniach 25-26 września 2015 r. odbyło się trzecie spotkanie Karpackiej Rady Naukowej - interdyscyplinarnego gremium, które tworzą przedstawiciele środowisk naukowych związanych z problematyką karpacką. Rada obradowała w wyjątkowym miejscu – w kompleksie zabytkowych, drewnianych willi „Osady Czorsztyn” w Kluszkowcach.