Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

III spotkanie Karpackiej Rady Naukowej

25.09.2015

W dniach 25-26 września 2015 r. odbyło się trzecie spotkanie Karpackiej Rady Naukowej - interdyscyplinarnego gremium, które tworzą przedstawiciele środowisk naukowych związanych z problematyką karpacką. Rada obradowała w wyjątkowym miejscu – w kompleksie zabytkowych, drewnianych willi „Osady Czorsztyn” w Kluszkowcach.

Dotychczasowe spotkania Karpackiej Rady Naukowej (25 kwietnia w Łopusznej i 26-27 czerwca w Wysowej Zdroju) poświęcone były przede wszystkim kwestiom dotyczącym organizacji Rady i jej celów, jak również bieżącym działaniom w ramach projektu „Karpaty łączą”. Na trzecim spotkaniu koncentrowano uwagę przede wszystkim na określeniu zadań stojących przed Radą oraz możliwościach finansowania przedsięwzięć.

Wśród ważniejszych kwestii, które były dyskutowane wymienić można:

  • utworzenie internetowej platformy (w ramach Informatorium Karpackiego), która służyła będzie prezentacji osób prowadzących badania naukowe w Karpatach oraz realizowanych przez nie prac badawczych,
  • inicjowanie spotkań tematycznych oraz organizowanie konferencji naukowych poświęconych terenom górskim,
  • wsparcie doradcze ze strony Rady (np. dla lokalnych samorządów, lokalnych grup działania), organizowanie zajęć warsztatowych, pomoc w znalezieniu ekspertów,
  • pozyskiwanie od instytucji i organizacji działających na terenie Karpat informacji dotyczących problemów wymagających naukowego rozpoznania,
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją obszarów chronionych, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami itd. w zakresie wdrażania wyników badań naukowych,
  • włączanie się w inicjatywy edukacyjne prowadzone na terenie Karpat, organizowanie konkursów na prace dyplomowe dotyczące problematyki karpackiej.