Aktualności


Inaugruracja projektu

Inaugruracja projektu

07.10.2011

W piątek, 7 października w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”.


Zapraszamy na szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

Zapraszamy na szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

10.06.2011

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” zaprasza na szkolenie: „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych”, które odbędzie się 1 czerwca 2011 r. w Nowym Sączu. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z województwa małopolskiego.


Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

10.04.2011

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim "Kapraty Naszym Domem" realizuje od kwietnia 2010 projekt „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego". Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).


Spotkanie konsultacyjne - Kraków

Spotkanie konsultacyjne - Kraków

10.03.2008

W dniu 10 marca 2008 w Krakowie odbyło się spotkanie konkultacyjne. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.


Spotkanie konsultacyjne - Nowy Sącz

Spotkanie konsultacyjne - Nowy Sącz

01.03.2008

1 marca 2008 roku w Istebnej zostały zorganizowane konsultacje społeczne dot. Listy Dziedzictwa Karpackiego. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.


Spotkanie konsultacyjne - Istebna

Spotkanie konsultacyjne - Istebna

29.02.2008

29 lutego 2008 roku w Istebnej zostały zorganizowane konsultacje społeczne dot. Listy Dziedzictwa Karpackiego. W spotkaniu wzięło udział 18 osób.


Spotkanie konsultacyjne - Sanok

Spotkanie konsultacyjne - Sanok

27.02.2008

27 lutego 2008 roku w Sanoku zostały zorganizowane konsultacje społeczne dot. Listy Dziedzictwa Karpackiego. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.