Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

II Forum Karpackich Gmin

07.09.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprosza do uczestnictwa w II Forum Karpackich Gmin, które odbędzie się w dniach 24 – 25 września 2015 roku w Sromowcach Niżnych (Hotel Nad Przełomem). Forum jest organizowane w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projektu pt. „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

II Forum Karpackich Gmin jest poświęcone kwestiom kształtowania przestrzeni w Karpatach. Celem Forum jest debata publiczna na temat dobrego kształtowania przestrzeni w Karpatach oraz wsparcie merytoryczne jednostek samorządu terytorialnego w procesie wdrażania zasad planowania przestrzennego, chroniących zasoby przyrodnicze, kulturowe i społeczne.

Forum ma również na celu promowanie wśród Gmin zapisów Kodeksu Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach, który jest efektem niema dwuletniej pracy Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego. Członkami Grupy są przedstawiciele uczelni wyższych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych i Krajobrazowych, jak również architekci i urbaniści.

Rejestracja na II Forum Karpackich Gmin odbywa się poprzez stronę internetową: http://www.karpatylacza.pl/rejestracja/ i trwa do 8 września 2015. Ilość miejsc jest ograniczona! Stowarzyszenie Ekopsychologia pokrywa koszty uczestnictwa w Forum (Z wyłączeniem kosztów dojazdu. Organizator zapewnia noclegi w pokojach dwuosobowych).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt (Monika Ochwat – Marcinkiewicz, tel. 785 341 089, e-mail: biuro@porozumieniekarpackie.pl).

Żywię nadzieję, że uczestnictwo w II Forum Karpackich Gmin da Państwu możliwość nawiązania trwałej współpracy z innymi gminami regionu karpackiego oraz dostarczy argumentów do odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni w Karpatach.

Pliki do pobrania

Nazwa