Aktualności


Spotkanie konsultacyjne w Gminie Zawoja

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Zawoja

08.10.2014

8 października 2014 roku w Babiogórskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Podczas spotkania zawiązała się Rada Konsultacyjna, której celem jest opracowanie Strategii Promocji Gminy Zawoja w oparciu o pasterstwo tradycyjne.


Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego  i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

07.10.2014

27-29 listopada 2014

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.


Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego  i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

07.10.2014

11-13 grudnia 2014

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.


Spotkanie konsultacyjne w Gminie Łużna

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Łużna

01.10.2014

1 października 2014 roku w Urzędzie Gminy Łużna odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Podczas spotkania zawiązała się Rada Konsultacyjna, której celem jest opracowanie Strategii Promocji Gminy Łużna.


Warszataty dla nauczycieli

Warszataty dla nauczycieli

11.11.2011

W ramach projektu „Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” odbyły się warsztaty dla Nauczycieli oraz warsztaty dla Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.


Inaugruracja projektu

Inaugruracja projektu

07.10.2011

W piątek, 7 października w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”.


Zapraszamy na szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

Zapraszamy na szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

10.06.2011

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” zaprasza na szkolenie: „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych”, które odbędzie się 1 czerwca 2011 r. w Nowym Sączu. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z województwa małopolskiego.


Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

10.04.2011

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim "Kapraty Naszym Domem" realizuje od kwietnia 2010 projekt „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego". Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).


Spotkanie konsultacyjne - Kraków

Spotkanie konsultacyjne - Kraków

10.03.2008

W dniu 10 marca 2008 w Krakowie odbyło się spotkanie konkultacyjne. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.


Spotkanie konsultacyjne - Nowy Sącz

Spotkanie konsultacyjne - Nowy Sącz

01.03.2008

1 marca 2008 roku w Istebnej zostały zorganizowane konsultacje społeczne dot. Listy Dziedzictwa Karpackiego. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.