Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/15/2021

02.08.2021

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/15/2021).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Centralparks Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Usługia eksperckiej w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 2 (WPT2) „Budowanie zdolności menadżerów Karpackich Obszarów Chronionych”. Za tematyczny pakiet roboczy WPT2 odpowiedzialna jest Dyrekcja Parku Narodowego Danube-Ipoly.

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel służb ochrony przyrody, przedstawiciel instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

Zakres prac:

1)    Indywidualna praca eksperta;

2)    Wspólna praca nad projektami dokumentów;

3)    Konsultacje online z innymi ekspertami i przedstawicielem zamawiającego.

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 9 sierpnia 2021 roku.