Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/17/2021

04.08.2021

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/17/2021 na usługę wyżywienia na potrzeby projektu „Cenralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 6 września 2021, 20 września 2021, 21 września 2021, 29 września 2021

Na oferty czekamy do 11 sierpnia 2021.