• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 8 seminariów „Wspólnie dla Karpat” na temat wdrażania turystyki zrównoważonej dla 200 przedstawicieli karpackich gmin.
  • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 39 szkoleń dla ponad 600 uczestników w tematach: „Mediacje środowiskowe”, „Kampanie edukacyjno – konsultacyjne w zakresie gospodarki odpadami” oraz „Azbest – dlaczego taki groźny?”.
  • Zorganizowaliśmy konkurs „Karpacka Gmina”, w którym wzięło udział 41 samorządów lokalnych.
  • Zorganizowaliśmy dwa Fora Karpackich Gmin, poruszające ważne dla samorządów kwestie finansowania rozwoju i planowania przestrzennego.
  • Koordynujemy opracowanie i wdrażanie „Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach”, w ramach prac grupy roboczej.

Publikacje

Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Folder o Konwencji Karpackiej
Pobierz
Poradnik o Konwencji Karpackiej
Pobierz
Poradnik "Karpacki model partycypacji"
Pobierz
Akademia Odpadowa - Kampanie konsult...
Pobierz

Artykuły

Konkurs "Karpacka Gmina" - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs "Karpacka Gmina" - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

30.04.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia informuje o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Karpacka Gmina" do 10 maja 2015 (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie, wyróżnienia się na mapie Polskich Karpat oraz do zaprezentowania walorów Państwa Gminy.


Konkurs "Karpacka Gmina" został ogłoszony!

Konkurs "Karpacka Gmina" został ogłoszony!

13.04.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność zaprosić gminy zlokalizowane w Karpatach do uczestnictwa w prestiżowym i atrakcyjnym konkursie na Karpacką Gminę.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przysyłać do dnia 30 kwietnia 2015 roku.


Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego  i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

29.10.2014

6-8 listopada 2014

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.


Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego  i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

29.10.2014

13-15 listopada 2014

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.


Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego  i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

29.10.2014

20-22 listopada 2014

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.