Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

Konkurs "Karpacka Gmina" - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

30.04.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność zaprosić gminy zlokalizowane w Karpatach do uczestnictwa w prestiżowym i atrakcyjnym konkursie na Karpacką Gminę.

 

Konkurs jest częścią projektu pt. „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz wyróżnienie Gmin, które uwzględniają cele ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w swojej polityce rozwoju oraz w realizacji działań własnych.

 

Korzyści dla GMIN - uczestników konkursu:

  1. I nagroda: sfinansowanie sprzętu (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z Gminą) o wartości 9000 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych);
  2. II nagroda: sfinansowanie sprzętu (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z Gminą) o wartości 7000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych);
  3. III nagroda: sfinansowanie sprzętu (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z Gminą) o wartości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych);
  4. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie certyfikatów „Karpacka Gmina” podczas II Forum Karpackich Gmin, które odbędzie się w Sromowcach Niżnych w terminie 24-25 września 2015 r.
  5. Promocja gminy oraz jej walorów na stronie www.konwencjakarpacka.pl;

 

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przysyłać do dnia 10 maja 2015 roku na adres:

Stowarzyszenie Ekopsychologia

ul. Grabina 6/18

32-840 Zakliczyn

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. W razie pytań, proszę o kontakt: Monika Ochwat- Marcinkiewicz (Specjalista ds. Konwencji Karpackiej, 785 341 089785 341 089 , ekopsychologia@ekopsychologia.pl).

 

Zapraszam do uczestnictwa w konkursie, wyróżnienia się na mapie Polskich Karpat oraz do zaprezentowania walorów Państwa Gminy.