• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 8 seminariów „Wspólnie dla Karpat” na temat wdrażania turystyki zrównoważonej dla 200 przedstawicieli karpackich gmin.
  • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 39 szkoleń dla ponad 600 uczestników w tematach: „Mediacje środowiskowe”, „Kampanie edukacyjno – konsultacyjne w zakresie gospodarki odpadami” oraz „Azbest – dlaczego taki groźny?”.
  • Zorganizowaliśmy konkurs „Karpacka Gmina”, w którym wzięło udział 41 samorządów lokalnych.
  • Zorganizowaliśmy dwa Fora Karpackich Gmin, poruszające ważne dla samorządów kwestie finansowania rozwoju i planowania przestrzennego.
  • Koordynujemy opracowanie i wdrażanie „Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach”, w ramach prac grupy roboczej.

Publikacje

Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Folder o Konwencji Karpackiej
Pobierz
Poradnik o Konwencji Karpackiej
Pobierz
Poradnik "Karpacki model partycypacji"
Pobierz
Akademia Odpadowa - Kampanie konsult...
Pobierz

Artykuły

II Forum Karpackich Gmin - trailer

II Forum Karpackich Gmin - trailer

25.09.2015

II Forum Karpackich Gmin zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w dniach 25-26 września 2015. Forum było poświęcone kształtowaniu przestrzeni w Karpatach.


II Forum Karpackich Gmin

II Forum Karpackich Gmin

07.09.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprosza do uczestnictwa w II Forum Karpackich Gmin, które odbędzie się w dniach 24 – 25 września 2015 roku w Sromowcach Niżnych (Hotel Nad Przełomem). Forum jest organizowane w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projektu pt. „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Wyniki I etapu Konkursu „Karpacka Gmina”

Wyniki I etapu Konkursu „Karpacka Gmina”

20.07.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność przedstawić wyniki I etapu konkursu „Karpacka Gmina”.

Do II etapu Konkursu zawkalifikowały się następne Gminy: Istebna, Brenna, Ujsoły, Dukla, Iwkowa, Raciechowice, Wojaszówka, Zarszyn, Zawoja, Mszana Dolna.

Stowarzyszenie Ekopsychologia dziękuje wszystkim Gminom, które przystąpiły do konkursu i gratuluje tym, które przeszły do II etapu. 


Gminy uczestniczące w konkursie "Karpacka Gmina"

Gminy uczestniczące w konkursie "Karpacka Gmina"

26.05.2015

Do konkursu "Karpacka Gmina" zgłosiło się 41 jednostek samorządu terytorialnego, czyli 20,5 % gmin leżących na obszarze objętym zasięgiem Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej).

Życzymy wszystkim Gminom twórczego podejścia i powodzenia!


Szkolenia "Mediacje Środowiskowe"

Szkolenia "Mediacje Środowiskowe"

14.05.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza na trzydniowe, bezpłatne szkolenie „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat” skierowane do pracowników samorządowych lub przedstawicieli organizacji pozarządowych, posiadających rekomendację urzędu miasta lub gminy z obszaru objętego Konwencją Karpacką.