Projekt Archiwalny Porozumienie Karpackie
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
kwiecień 2011 – styczeń 2014
Budżet całkowity:
771 165,00 zł

Aktualności

III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

13.04.2015

Kolejne spotkanie działającej przy Porozumieniu Karpackim "Karpaty Naszym Domem" Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia (piątek – sobota) 2015 roku w Łopusznej k. Nowego Targu.


Zapraszamy na szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

Zapraszamy na szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

10.06.2011

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” zaprasza na szkolenie: „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych”, które odbędzie się 1 czerwca 2011 r. w Nowym Sączu. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z województwa małopolskiego.


Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

10.04.2011

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim "Kapraty Naszym Domem" realizuje od kwietnia 2010 projekt „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego". Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).