Projekt Archiwalny Porozumienie Karpackie
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
kwiecień 2011 – styczeń 2014
Budżet całkowity:
771 165,00 zł

Kontakt

Monika Ochwat-Marcinkiewicz
tel. 0 785341089
e-mail: karpaty@ekopsychologia.pl

Stowarzyszenie Ekopsychologia
adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18
32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl