Aktualności

Realizujemy nowy projekt "Centralparks"

13.05.2019

Stowarzyszenie Ekopsychologia jest partnerem projektu „Centralparks - Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego” (CE1359), wspieranego przez Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (całkowity budżet 1.599.440,00 EUR, w tym finansowanie z EFRR 1.331,134,67 EUR).

 

Głównymi celami projektu Centralparks jest:

 • wspieranie i ułatwianie współpracy transgranicznej w regionie karpackim
 • poprawa zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi dla wdrażania Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (carpathianconvention.org)
 • harmonizowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym

zgodnie z priorytetem 3 Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA ‘Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz zrównoważonego wzrostu w EUROPIE ŚRODKOWEJ’, oraz jego priorytetowym celem szczegółowym 3.1, dotyczącym poprawy zintegrowanych zdolności w zakresie zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego użytkowania dziedzictwa przyrodniczego i zasobów.

 

Projekt Centralparks jest realizowany od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r. przez konsorcjum projektowe z udziałem ośmiu Partnerów Projektu z siedmiu krajów europejskich:

 • Partner Wiodący: Akademia Europejska w Bolzano/Bozen - Eurac Research (Włochy)
 • Państwowa Służba Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej (Słowacja)
 • NFA-Romsilva - Administracja Parku Narodowego Piatra Craiului (Rumunia)
 • Stowarzyszenie Ekopsychologia (Polska)
 • Dyrekcja Parku Narodowego Duna-Ipoly (Węgry)
 • NGO Pronatur (Słowacja)
 • European Wilderness Society (Austria)
 • Centrum Edukacji i Informacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Bílé Karpaty (Republika Czeska)

 

W ramach projektu Centralparks Stowarzyszenie Ekopsychologia odpowiada za koordynowanie realizacji tematycznego pakietu roboczego WPT1 „Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim”, włączającego przedstawicieli obszarów chronionych i ekspertów z krajów karpackich we współpracę przy opracowywaniu dokumentów i narzędzi mających wspierać polityki karpackie na rzecz:

 • wzmocnienia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na zewnątrz i wewnątrz obszarów chronionych
 • lokalnego zrównoważonego rozwoju turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat
 • skutecznej komunikacji pomiędzy obszarami chronionymi a społecznościami lokalnymi w Karpatach

które będą następnie testowane poprzez wdrożenie działań pilotażowych na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, z udziałem administracji obszarów chronionych i społeczności lokalnych.

 

Więcej informacji na temat projektu Centralparks można znaleźć na stronie https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html