Aktualności

Relacja z V Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (Lillafurd, Węgry 10-12 października 2017 r.)

12.10.2017

Po raz V rodzina karpacka uczestniczyła w Spotkaniu Konferencji Stron Konwencji Karpackiej w dniach 10 – 12 października 2017. Miejscem spotkania był Pałac w Lillafüred na Węgrzech.

Stowarzyszenie Ekopsychologia reprezentowali się Monika Ochwat-Marcinkiewicz oraz Janusz Marcinkiewicz.

Podczas sesji dot. Zrównoważonej Turystyki Monika Ochwat-Marcinkiewicz prezentowała plany na przyszłość związane z kontynuacją projektu „Karpacka Turystyka” (realizowanego w partnerstwie międzynarodowym a finansowanego z Funduszu Wyszechradzkiego).

Podczas V Spotkania Konferencji Stron podpisano:

  • Protokół ds. Zrównoważonego Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Artykuł o zmianach klimatu do Konwencji Karpackiej
  • Decyzje V Spotkania Konferencji Stron Konwencji Karpackiej

Polskę reprezentowała oficjalna delegacja składająca się m. in. z p. Bożeny Haczek (Ministerstwo Środowiska), p. Karola Biedrzyckiego (Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz Joanny Kuczyńskiej – Cichej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

12 października 2017 podczas oficjalnej sesji w imieniu Polski w.w. dokumenty podpisał p. Minister Środowiska Jan Szyszko.

Ważną decyzją jest to, że w roku 2020 odbędzie się w Polsce VI Spotkanie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej.

Pliki do pobrania

Nazwa