Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

Lista rankingowa Inicjatyw włączonych do programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2"

06.01.2016

Stowarzyszenie Ekopsychologia dziękuje, za zainteresowanie Programem „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” i zgłoszenie do niego aż 31 Inicjatyw.

Wszystkie zgłoszone Inicjatywy pokazały, że mieszkańcom Karpat zależy na środowisku, które ich otacza. Tematyka była bardzo różnorodna, co spowodowało, że musieliśmy poświęcić więcej czasu na obiektywną ocenę zgłoszonych pomysłów.

Przepraszamy za opóźnienie w ogłoszeniu wyników, jednak wynikło to z dużego zainteresowania oraz naszej troski o wysoką jakość oceny oraz informacji zwrotnej, którą otrzyma każda Inicjatywa.

Poniżej przedstawiamy listę rankingową, która powstała w wyniku oceny Komisji w składzie:

  1. inż. Janusz Marcinkiewicz (przedstawiciel Stowarzyszenia Ekopsychologia
  2. Alina Marek (Urząd Miejski w Nowym Sączu, Stowarzyszenie STOPIL)
  3. Monika Kozieł (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie)

Lista rankingowa w Programie „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”:

 

L.P.

Liczba przyznanych punktów

Tytuł Inicjatywy

Autor Inicjatywy

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznany budżet

  1.  

204

Działalność przeciw powodziowa przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom ochrona zasobów wody - model lokalnej polityki środowiskowej w zakresie małej retencji

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO

20000,00

16200,00

2.

183

Działania na rzecz kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa na terenie sołectwa Ochotnica Górna

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

20000,00

15430,00

3.

183

Las to nie tylko drzewa

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

18750,00

18750,00

4.

181

Ogrody przyjazne owadom zapylającym

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Jacka Malczewskiego "Szkoła Marzeń"

20000,00

15620,00

5.

178

Elektrownia słoneczna 1,8 - 2,0 kW - ogniawa fotowoltaiczne

Stowarzyszenie "Partner dla Przedsiębiorczości"

20000,00

18600,00

6.

176

Ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza

Stowarzyszenie Rozwoju Jaśliska i okolic

10670,00

10170,00

7.

173

Ochrona siedlisk przyrodniczych rezerwatu przyrody nieożywionej "Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach

Grupa Ciężkowice

19990,00

19990,00

8.

169

Karpacki entomo – zieleniec

Nieformalna Grupa promocji Bieszczadów BAKOKU

18000,00

10000,00

9.

167

Poznaj ptaki - chroń jerzyki

Stowarzyszenie "Raciechowice 2005"

19928,00

19678,00

10.

162

Budowa hoteli dla owadów zapylających oraz promocja roślin miododajnych

Pracowite Pszczółki

20000,00

15490,00

11.

159

Obserwatorium edukacyjne "Ptasi Gaj"

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie um. Ks. Z. Gorazdowskiego Krąg w Nowosielcach

19950,00

15950,00

12.

158

Motyle Gminy Komańcza

Stowarzenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy "Wilk"

20000,00

7400,00

13.

156

W harmonii z naturą - w podworskim Parku Krajobrazowym

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Biesna

19833,00

17717,00

14.

155

Rewitalizacja im. Pawła Stalmacha w Istebnej - ochrona karpackiego środowiska naturalnego

Rada Sołecka w Istebnej

20000,00

17500,00

15.

153

Monitoring środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Zakliczyn

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie

20000,00

7740,00

16.

152

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska….

Stowarzyszenie "Partner dla Przedsiębiorczości"

20000,00

13400,00

17.

151

Nowe planty - zielone karpackie Miasto

Osiedle Miasta Jordanowa / Zarząd Osiedla Miasta Jordanowa

20000,00

14000,00

18.

148

Ocieplenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stróżach

Grupa nieformalna "Dla Szkoły RAZEM"

20000,00

20000,00

19.

147

Nie chcemy śmieci - niech Pielnia przykładem świeci

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "PIELNIANIE" na rzecz Odnowy, Rozwoju i Zachowania Tradycji Wsi Pielnia

20000,00

5060,00

20.

146

Zagospodarowanie terenu i ochrona przed dewastacją

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

20000,00

12200,00

21.

140

Zadrzewienie kompleksu sportowego i kulturalnego w Bobowej

Stowarzyszeni Gryf

20000

W przypadku obniżenia się kosztów Inicjatyw, które zostały przyjęte do programu lub w przypadku wycofania się którejś Inicjatywy, Stowarzyszenie Ekopsychologia z przyjemnością przyjmie kolejne Inicjatywy do Programu.

22.

135

Zadbaj o swój park

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Zarszyńskiej

16715,70

23.

135

Czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w niej siedlisk i gatunków oraz stworzenie kompleksu edukacji przyrodniczej

Fundacja Bieszczadziki

20000

24.

132

Przystanek rowerowy na karpackim szlaku rowerowym wraz z rewitalizacją otaczającego otoczenia

Maciej Barnach

18300

25.

109

Wspólnie i dla siebie - zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju w Szerzynach

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szerzynach

20000

 

Ze względu na to, że w obecnym naborze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wykluczył możliwość realizacji Inicjatyw na terenach należących do osób prywatnych lub przedsiębiorstw, z przyczyn formalnych nie mogły zostać zakwalifikowane do Programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, następujące Inicjatywy:

 

L.P.

Nazwa Inicjatywy

Autor Inicjatywy

1.

Powrót Pszczoły miejscowej linii Dobra

Sekcja Hodowców Pszczoły Miejscowej Linii Dobra

2.

Od szyszki do karpackiej siewki

Miłośnicy Doliny Cichej

3.

Pszczoła życia

M.D.T.K Szarek

4.

Zachowanie i zwiększenie populacji owadów zapylających /na przykładzie pszczoły miodnej/ w powiecie wielickim

Fundacja Pomóżmy pszczołom

5.

Żabi Dołek

Daniel Michorczyk

6. Poprawa jakości terenów łowieckich ptaków szponiastych i sów w Gminie Piwniczna - Zdrój .... Tomasz Baziak

 

Mamy nadzieję, że w przyszłych naborach kryterium to zostanie zmienione i będziecie Państwo mieli szansę zrealizować te cenne dla środowiska pomysły.