Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

Konkurs "Tożsamość Karpacka" - zmiana regulaminu

26.05.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia informuje, że zmienił się regulamin konkursu "Tożsamość Karpacka".

Wszytskie Grupy Nieformalne zainteresowane uczestnictwem w Konkursie "Tożsamość Karpacka" zobowiązane są do zaakceptowania i stosowania nowego regulaminu Konkursu.

Paragraf 3 "Zasady uczestnictwa w Konkursie", punkt 4 brzmi po zmianach:
"Grupa nieformalna, przygotowująca pracę konkursową powinna składać się z minimum 3 i maksimum 6 osób. Każda grupa nieformalna powinna mieć pełnoletniego opiekuna (np. nauczyciela, drużynowego, pracownika domu kultury, itp.). Maksymalny wiek uczestników grupy (z wyłączeniem opiekuna) to 24 lata".

natomiast paragraf 9. "Nagrody", punkt 4 brzmi po zmianach: 

"10 grup nieformalnych, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu otrzymają, nagrody rzeczowe o wartości 64 zł / osobę (rodzaj nagrody zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej)".