Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

Konkurs "Tożsamość Karpacka" ogłoszony

13.05.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność zaprosić młodzieżowe grupy nieformalne, zlokalizowane
w Karpatach do uczestnictwa w innowacyjnym i atrakcyjnym konkursie „Tożsamość Karpacka”.

 Konkurs jest częścią projektu pt. „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji
o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (dalej Konwencja Karpacka) oraz wyróżnienie młodzieżowych grup nieformalnych, które w sposób kreatywny zaprezentują osobiste poczucie karpackiej tożsamości, związane z zasobami przyrodniczymi i kulturowymi swojego miejsca zamieszkania.

 

Korzyści dla uczestników konkursu:

  1. I miejsce: nagroda główna w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 1500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
  2. II miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 1000 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
  3. III miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
  4. 10 grup nieformalnych, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu otrzymają, nagrody rzeczowe o wartości 64 zł / osobę (rodzaj nagrody zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej)
  5. Wszystkie grupy, biorące udział w Konkursie otrzymają Certyfikaty „Tożsamość Karpacka” oraz drobne nagrody rzeczowe;

 

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przysyłać do dnia 30 czerwca 2015 roku na adres:

Stowarzyszenie Ekopsychologia

ul. Grabina 6/18

32-840 Zakliczyn

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

 

W razie pytań, proszę o kontakt:  Monika Ochwat- Marcinkiewicz (Specjalista ds. Konwencji Karpackiej, 785 341 089 ekopsychologia@ekopsychologia.pl)