Projekty

Projekt Archiwalny Centralparks
Obszary działania

Zapytanie ofertowe nr CP/26/2021

09.11.2021

Zapytanie ofertowe nr CP/26/2021 na usługę ekspercką

na potrzeby projektu „Centralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development
in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim)
.

Liczba wyłanianych ekspertów: minimum 1 przedstawicieli: służb ochrony przyrody, instytucji naukowych lub organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach.

Zakres prac: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie 1 jednodniowego warsztatu dla utworzonej w ramach tej akcji pilotażowej lokalnej grupy roboczej na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.

Termin wykonania: 31 grudnia 2021 r.