Patroni

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/
Ministerstwo Rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/
Polska Organizacja Turystyczna
http://www.pot.gov.pl/
Województwo Podkarpackie
http://www.podkarpackie.pl/
Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://www.msport.gov.pl/
Województwo małopolskie
http://www.malopolskie.pl/