Fundatorzy

Fudnusze Europejskie
https://www.pois.gov.pl/
Program Infrastruktura i Środowisko
https://www.pois.gov.pl/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
http://www.wfos.krakow.pl/
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
Program Obywatele dla Demokracji
http://www.ngofund.org.pl/
Fundacja Batorego
http://www.batory.org.pl/
Polska Fudnacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl/
The Lifelong Learning Programme
http://ec.europa.eu/
Sekretariat Konwencji Karpackiej
http://www.carpathianconvention.org/
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
http://www.eurobalt.org.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
https://www.wfosigw.katowice.pl/
Europejski Fudnusz Społeczny
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Program Operacyjny Karpitał Ludzki
http://www.kapitalludzki.gov.pl/
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
http://pozytek.gov.pl/
Fundacja Wspomagania Wsi
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/
Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych