Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

"Procedury ocen oddziaływania na środowisko...", DR ANICENTA BUBAK

11.01.2016

 

III wykład otwarty zorganizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu w dniu 21 stycznia 2015 roku w ramach cyklu "Karpacki Uniwersytet Otwarty". "Karpacki Uniwersytet Otwarty" jest realizowany w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.