Projekty

Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

I spotkanie Karpackiej Grypy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej

23.10.2014

W dniach 21 – 22 października w Kluszkowcach odbyło się I spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej.

Celem spotkania było skonsultowania kolejnych kroków dążących do opracowania i ustanowienia Krajowego Planu Działań do Protokołu o Ochronie i Zrównoważonym Użytkowaniu Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej do ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele kluczowych instytucji związanych z ochroną różnorodności biologicznej: Parków Narodowych i Krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Wojewódzkich i Małopolskich.