Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 7: Góra śmieci rzekę szpeci - myśl globalnie działaj lokalnie

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Nowosielcach w partnerstwie z Stowarzyszeniem Pomoc Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego Krąg w Nowosielcach.

Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Nowosielec i wyeliminowanie śmieci, odpadów i innych zanieczyszczeń z brzegów potoku Pielnica w Nowosielcach

Nad brzegami potoku Pielnica w Nowosielcach zalegają duże ilości różnych stałych odpadów (toreb foliowych, butelek szklanych i plastikowych, puszek metalowych). Największe ilości śmieci możemy spotkać w pobliżu zabudowań. Pielnica płynie pomiędzy zabudowaniami i niestety jest miejscem, gdzie niektórzy mieszkańcy wyrzucają odpady ze swoich gospodarstw.

Wykonane działania:

  1. Zostały zakupione odzież, sprzęty i akcesoria niezbędne do bezpiecznego oczyszczania potoku: 12 par gumowców, 15 płaszczy przeciwdeszczowych, 15 kapoków, 250 rękawic gumowych, 5 woderów, 2 kaski bezpieczeństwa, 2 szelki bezpieczeństwa;
  2. Został zakupiony sprzęt do oczyszczania terenu: 2 podbieraki, 10 wideł, 6 łopat, 2 linki asekuracyjne;
  3. Został zakupiony i postawiony pojemnik potrójny do segregacji papieru, plastiku i szkła;
  4. Zostały zorganizowane dwie akcje oczyszczania potoku i zostały wywiezione zebrane odpady;
  5. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;