Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

Spotkanie konsultacyjne Karpackiego Uniwersytet tu Partycypacji w Przemyślu

29.10.2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia i Gmina Przemyśl zaprasza na spotkanie konsultacyjne, dotyczące realizacji projektu Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Spotkanie odbędzie się 30 października 2014 w Domu Ludowym w Ostrowie.

Do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym zapraszamy: przedstawicieli organizacji pozarządowych, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów, przedsiębiorców, nauczycieli, młodzież, itp.

Wydarzenie to ma na celu zachęcenie mieszkańców Gminy Łużna do uczestnictwa w Radzie Konsultacyjnej, której zadaniem będzie opracowywanie Strategii Promocji Gminy z uwzględnieniem elementów wizualizacji graficznej.

Uczestnicy Rady Konsultacyjnej wezmą udział w następujących wydarzeniach:

  1. Szkolenie „Komunikacja interpersonalna i współpraca” (dwudniowe, wyjazdowe);
  2. Szkolenie „Konwencja Karpacka” (jednodniowe);
  3. Szkolenie „Współpraca NGO z administracją” (jednodniowe);
  4. Szkolenie „Partycypacja publiczna” (dwudniowe);
  5. 3 spotkania robocze Rady konsultacyjnej;

 

Celem projektu jest zaproszenie mieszkańców do współpracy z Gminą Łużna. To dla społeczności lokalnych szansa na zastanowienie się, czego potrzebuje Gmina i jej mieszkańcy. Możecie w ten sposób aktywnie wpłynąć na to, co w przyszłości będzie się działo w Waszej małej ojczyźnie.

Gminy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju regionu karpackiego. Zaangażowanie społeczności lokalnych w podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju lokalnego może wpłynąć na to, czy Karpaty przetrwają w znanej nam formie.

To również od nas zależy, czy przetrwa kultura, przyroda i czy mieszkańcy Karpat będą czuć się dumni z miejsca w którym żyją.