Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

Szkolenie "Partycypacja społeczna" w Gminie Przemyśl

17.04.2015

16-17 kwietnia 2015 w Przemyślu odbyło się szkolenie "Partycypacja Społeczna". W szkoleniu wzięło udział 17 przedstawicieli Rady Konsultacyjnej z Gminy Przemyśl.

Uczestnicy szkolenia wzmocnili swoje kompetencje i wiedzę w zakresie m.in.: organizacji konsultacji społecznych, wdrażania budżetu partycypacyjnego i inicjatyw lokalnych oraz sposobów włączania społeczności lokalnej w rozwój Gminy.