Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

Szkolenie "Konwencja Karpacka" w Gminie Przemyśl

29.04.2015

29 kwietnia 2015 w Przemyślu odbyło się szkolenie "Konwencja Karpacka". W szkoleniu wzięło udział 13 przedstawicieli Rady Konsultacyjnej z Gminy Przemyśl.

Uczestnicy szkolenia wzmocnili swoje kompetencje i wiedzę w zakresie m.in.: Konwencji Karpackiej, sposobów wdrażania zapisów Konwencji oraz planowania rozwoju lokalnego w oparciu o Konwencję.