Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Zawoja

08.10.2014

8 października 2014 roku w Babiogórskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Podczas spotkania zawiązała się Rada Konsultacyjna, której celem jest opracowanie Strategii Promocji Gminy Zawoja w oparciu o pasterstwo tradycyjne.

Spotkanie zostało otworzone przez Wójta Gminy Zawoja – Tadeusza Chowaniaka, który podkreślił, że pasterstwo może być szansą na szybki i oparty na zasobach przyrodniczych i kulturowych rozwój Gminy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy, szkół, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy Babiogórskiego Centrum Kultury oraz sołtysi.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu oraz zadaniami Rady Konsultacyjnej, uczestnicy wcielili się w ekspertów i opracowali w grupach elementy promocji swojej Gminy.

Spotkanie konsultacyjne ukierunkowało pracę Rady Konsultacyjnej i zwiększyło aktywność mieszkańców w zakresie opracowania Strategii Promocji.