Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Zarszyn

09.10.2014

9 października 2014 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Podczas spotkania zawiązała się Rada Konsultacyjna, której celem jest opracowanie Strategii Promocji Gminy Zarszyn.

W spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn, który zaakcentował silną rolę zaangażowania społeczności lokalnej w realizację tego projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy, szkół, kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu oraz zadaniami Rady Konsultacyjnej, uczestnicy wcielili się w ekspertów i opracowali w grupach elementy promocji swojej Gminy.

Wśród wypracowanych pomysłów pojawił się wiersz dedykowany licznym atrakcjom Gminy Zarszyn.