Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Łużna

01.10.2014

1 października 2014 roku w Urzędzie Gminy Łużna odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Podczas spotkania zawiązała się Rada Konsultacyjna, której celem jest opracowanie Strategii Promocji Gminy Łużna.

Spotkanie otworzył Kazimierz Krok - Wójt Gminy Łużna, który wyraził oczekiwanie, że Rada Konsultacyjna przełamie niewystarczające zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój i promocję Gminy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy, szkół, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu oraz zadaniami Rady Konsultacyjnej, uczestnicy wcielili się w ekspertów i opracowali w grupach elementy promocji swojej Gminy.

Zaangażowanie i nastawienie na cel uczestników spotkania sprawiły, że lista członków Rady Konsultacyjnej zapełniła się błyskawicznie.