Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Krynica - Zdrój

15.10.2014

15 października 2014 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Podczas spotkania zawiązała się Rada Konsultacyjna, której celem jest opracowanie Koncepcji Rozwoju Wiosek Tematycznych w Gminie Krynica - Zdrój.

Spotkanie otworzył Pan Dariusz Reśko – Burmistrz, który podkreślił, że aktywność społeczności lokalnych jest z roku na rok coraz większa. Naszym głównym zadaniem jest stworzenie takich warunków, aby mieszkańcy Gminy mieli możliwość współdecydować.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy, szkół, kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu oraz zadaniami Rady Konsultacyjnej, uczestnicy wcielili się w ekspertów i opracowali w grupach elementy interaktywnej mapy, która zawierała typowe i charakterystyczne produkty lokalne dla poszczególnych sołectw.