Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

I spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Przemyśl

30.06.2015

30 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Przemyślu  odbyło się I Spotkanie Rady Konsultacyjnej Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji.

Przedmiotem spotkania była diagnoza sytuacji społecznej na terenie Gminy Przemyśl w związku z pracą nad budową nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przemyśl  na lata 2015 – 2020,  którą w naszej Gminie, opracowujemy w procesie partycypacji społecznej.

Uczestnicy spotkania; przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy miejscowości Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy zapoznali się z sytuacją społeczną w sferze zjawisk społecznych mających wpływ na procesy wykluczenia społecznego. Wspomniano o zasobach pomocy społecznej w tym problemach osób ubogich, trudnym do obiektywnego opisania  zjawisku bezrobocia, problemach osób niepełnosprawnych, osób starszych i schorowanych oraz osób ulegających uzależnieniom ale także poświęcono dużo uwagi problemowi przemocy domowej i nieporadności opiekuńczo – wychowawczej w rodzinach.