Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

I spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Łużna

01.07.2015

W dniu 1 lipca 2015 odbyło się I spotkanie Rady Konsultacyjnej w Gminie w Gminie Łużna.

Spotkanie miało na celu rozpoczęcie opracowania herbu i flagi Gminy Łużna - symboli wyróżniających gminę i społeczność lokalną”. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób, reprezentujących m.in. Radę Gminy, organizacje pozarządowe oraz społeczność uczniowską z Gminy Łużna.

Konstruktywny przebieg spotkania oraz miłą wzajemną komunikację zapewniła Moderator spotkania – Alina Marek, ekonomistka, trener, pracownik Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz Stowarzyszenia STOPIL.

Szczegółowe zagadnienia i zawiłości formalno-prawne związane z opracowaniami heraldycznymi omówił i zaprezentował Ekspert z dziedziny heraldyki samorządowej  - dr Włodzimierz Chorazek - z wykształcenia historyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkudziesięciu opracowań heraldycznych. W swoim wystąpieniu między innymi omówił procedury i uwarunkowania związane z zatwierdzeniem i stosowaniem symboli, specyfiką działania Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, regułami budowy herbu i jego elementy. W sposób przejrzysty pokazał różnice między logotypem a herbem, przykładowe nieprawidłowości w tworzeniu herbów, elementy symboli, rolę pieczęci gminnej. Wskazał również na zasadę tworzenia herbów uwzględniających specyfikę danej gminy np. tradycje, kultura, właściciele ziemscy, ukształtowanie terenu, patroni (święci), herby rodów.      

W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili swoje oczekiwania w kwestii elementów herbu mając na uwadze m.in. założycieli i herby rodów poszczególnych wsi, postacie historyczne,  walory krajobrazowe, zabytki, patronów, tematykę czasów I wojny światowej). Powstały nawet propozycje herbów, które uczestnicy wyrazili w swoich szkicach.

Oczekiwane elementy w herbie to m.in.: 

- odbudowana kaplica cmentarna-gontyna

- cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki

- wzgórze i krzyż

- elementy folkloru

- gontyna na wzgórzu

- tańcząca para pogórzan

- postać Wacława Potockiego i herb Szreniawa

- historia rodów

- diabeł / Matka Boska Różańcowa

- Anioł i Diabeł

- pagórek – diabeł-krzyż

- krzyż maltański 

- elementy rodów i nawiązanie do tematyki I Wojny światowej

Pliki do pobrania

Nazwa