Projekty

Projekt Archiwalny InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
grudzień 2012 – listopad 2015
Budżet całkowity:
280 195,91 zł

Nowe produkty turystyczne powstaną w Beskidach

26.05.2015

Osoby zaangażowane w rozwój turystyki w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Sądeckim i Gorcach spotkały się w 18 maja 2015 roku w Jaworzynce, aby omówić możliwości związane z rozwojem oferty turystycznej w swoich regionach. 

Spotkanie pt. "Na Wołoskim Szlaku. Innowacje w turystyce wiejskiej" było częścią międzynarodowego projektu "InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej", wspierającego tworzenie, rozwój i promocję inicjatyw turystycznych na górskich terenach wiejskich przy zastosowaniu nowych mediów

pracach nad nowymi produktami uczestnicy będą mogli wykorzystać specjalnie w tym celu opracowane narzędzia:

 

W projekcie udział biorą gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki kultury i centra informacji turystycznej, rolnicy i hodowcy, gestorzy turystyki o profilu wiejskim i inne instytucje, organizacje i osoby zaangażowane w rozwój turystyki na ww. obszarach.

Podczas spotkania przedstawiona została idea Szlaku Kultury Wołoskiej, w ramach którego powstawać będą produkty turystyczne. Omówiona została też koncepcja turystyki zrównoważonej oraz zagadnienia związane z promocją produktów turystycznych. 

Druga, warsztatowa część spotkana, poświęcona została zasadom udziału w projekcie oraz zapoznaniu się z jego ofertą, w tym z narzędziami do tworzenia produktów turystycznych. Uczestnicy opracowali też wstępną propozycję produktów turystycznych, nad którymi będa pracować, uzgodniony został też harmonogram dalszych działań.

W najbliższym czasie we wszystkich czterech regionach odbędzie się seria spotkań roboczych, którą 1 lipca zakończy spotkanie podsumowujące.

W ramach projektu przewidziane są nastepnie działania promocyjne - wydanie folderów promujących nowe produkty, udział w spotkaniu networkingowym i wizycie studyjnej w Austrii (12-15 lipca) oraz konferencji podsumowującej projekt w Polsce (15-17 października).