Projekty

Projekt Archiwalny Identyfikacja, ochrona i promocja dziedzictwa karpackiego
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń – sierpień 2008
Budżet całkowity:
30 013,00 zł

Spotkanie konsultacyjne - Sanok

27.02.2008