Projekty

Projekt Archiwalny Identyfikacja, ochrona i promocja dziedzictwa karpackiego
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń – sierpień 2008
Budżet całkowity:
30 013,00 zł

Spotkanie konsultacyjne - Nowy Sącz

01.03.2008

1 marca 2008 roku w Istebnej zostały zorganizowane konsultacje społeczne dot. Listy Dziedzictwa Karpackiego. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w Nowym Sączu - partnera projektu.