Projekty

Projekt Archiwalny Identyfikacja, ochrona i promocja dziedzictwa karpackiego
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń – sierpień 2008
Budżet całkowity:
30 013,00 zł

Spotkanie konsultacyjne - Kraków

10.03.2008

Zwieńczeniem projektu było spotkanie konsultacyjne 10 marca 2008 w Krakowie. Podczas konsultacji prezentacje wygłosili: Monika Ochwat – Marcinkiewicz (charakterystyka projektu oraz celów Konsultacji), Hanna Jędras, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kierunki współpracy międzynarodowej a wielopłaszczyznowe programy ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej), Aleksandra Wacławczyk, Z-ca Sekretarza Generalnego PK ds. UNESCO (Listy tworzone w oparciu o Konwencję UNESCO dotyczącą Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego z 1972 roku i Konwencję UNESCO dotyczącą Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z 2003 roku), prof. dr hab. Czesław Robotycki, Przewodniczący Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach, Polska Akademia Nauk (Stanowisko Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach w sprawie Listy Karpackiego Dziedzictwa).

Ożywioną dyskusję poprzedziły również prezentacje wyników prac grup regionalnych.