Projekty

Projekt Archiwalny Azbest – dlaczego taki groźny?
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
maj – listopad 2011
Budżet całkowity:
151 641,78 zł

Warszataty dla nauczycieli

11.11.2011

W ramach projektu „Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” odbyły się warsztaty dla Nauczycieli oraz warsztaty dla Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.

W ramach warsztatów zaprezentowany został realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projekt oraz opracowane materiały edukacyjne, przybliżona została problematyka dotycząca azbestu i jego szkodliwości dla zdrowia, przedstawione zostały regulacje prawne i możliwości finansowania usuwania azbestu. Uczestnicy warsztatów dla Nauczycieli wymieniali się doświadczeniami edukacyjnymi oraz uczestniczyli w prezentacji wybranych scenariuszy zajęć lekcyjnych, a także gimnazjalnego projektu edukacyjnego „Azbest – aktualny problem, czy przeszłość?”

Wszystkim Uczestnikom warsztatów dziękujemy za obecność i zaangażowanie!