Projekty

Projekt Archiwalny Azbest – dlaczego taki groźny?
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
maj – listopad 2011
Budżet całkowity:
151 641,78 zł

Inaugruracja projektu

07.10.2011

W piątek, 7 października 2011 roku w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”.

W ramach inauguracji Projektu odbyły się warsztaty dla Przedstawicieli Samorządów Powiatu Zawierciańskiego mające na celu  przedstawienie zagrożeń spowodowanych azbestem, zapoznanie z programem edukacyjnym realizowanym w ramach projektu „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”, wymianę doświadczeń związanych z realizacją wytycznych Krajowego i Wojewódzkiego Programu usuwania azbestu, a także przybliżenie aktualnego stanu prawnego oraz możliwości finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu.

Uczestników warsztatów oraz prowadzących przywitał Pan Dariusz Ptaś, Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W spotkaniu, obok Pracowników Gmin Powiatu Zawierciańskiego, uczestniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu - Pani Maria Lipka-Stępniewska, Pan Piotr Mikulski, Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Pani Joanna Piwowarczyk z Gazety Ogrodzienieckiej. Artykuł pt. "Uważaj na azbest" autorstwa Pani Joanny Piwowarczyk został opublikowany w październikowym numerze Gazety Ogrodzienieckiej - do pobrania w zakładce "Do pobrania". Serdecznie zapraszamy do lektury!