Wydarzenie

Szkolenie "Świat Karpat"
Projekt
Świat Karpat
Prowadzący
Stowarzyszenie STOPIL
Miejsce
Pensjonat Lubań (Ochotnica Górna)
Data
30.09.2022 - 01.10.2022

Wydarzenie Szkolenie "Świat Karpat"

30 września - 1 października 2022

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i studentów na szkolenia Świat Karpat na temat efektywnego i angażującego wykorzystania podręcznika Świat Karpat w edukacji formalnej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 września 2022 - 1 października 2022 w Ochotnicy Górnej (Pensjonat Lubań)

Stowarzyszenie Ekopsychologia gwarantuje:

  1. Pokrycie kosztów wynajmu Sali, wyżywienia, wynagrodzenia trenerów, kosztów noclegów, materiałów szkoleniowych;
  2. Przekazanie dwóch egzemplarzy wysokiej jakości podręcznika „Świat Karpat” dla każdego uczestnika (jednego dla nauczyciela, uczestniczącego w szkoleniu, drugiego dla biblioteki szkolnej);
  3. Możliwość uczestnictwa uczniów w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Po stronie nauczycieli jest dojazd na szkolenie.

Zapisz się na wydarzenie

Imię
Nazwisko
Email
Telefon
Nazwa instytucji / organizacji
Adres instytucji
Wiadomość (np. preferowane diety)