Strona główna

Ekopsychologia jest dziedziną łączącą ekologię umysłu człowieka, życia w zgodzie z sobą i w zgodzie z naturą, zmiany świadomości ekologicznej społeczeństw, oraz edukację ekologiczną prowadzoną na różnych poziomach kognitywnych.

Celem Stowarzyszenia Ekopsychologia jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie Ekopsychologia działa międzynarodowo i regionalnie w zakresie wdrażania Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat . Działania kierujemy do dzieci, młodzieży, NGO, samorządów i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie specjalizuje się w konsultacjach społ. (zw. z wdrażaniem Konwencji Karpackiej), szkoleniach (udział publiczny w Konwencji Karpackiej, turystyka, rozwiązywanie konfliktów itp.), budowaniu platform współpracy.

Główną ideą naszego działania jest przekonanie, że człowiek żyjąc w ścisłym związku z naturą może inspirować wzajemne zmiany na lepsze. Bowiem wartość człowieka jest pełna jedynie, gdy czerpie mądrze z natury co najlepsze.