Aktualności

Zapytanie ofertowe nr KL/01/2022

20.07.2022

Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KL/01/2022.

 

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wynajmu sali z wyposażeniem, wyżywienie oraz noclegi podczas 6 trzydniowych szkoleń dla ok. 14 osób:

    1. wynajem Sali (6 szkoleń x 3 dni);

    2. wyżywienie (6 szkoleń x 3 dni x ok. 14 osób)

    3. usługa noclegowa (6 szkoleń x 2 noclegi x ok. 14 osób, pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe).

  2. Termin realizacji usługi: październik 2022 – maj 2023. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.

  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby szkoleń, organizowanych u wybranego wykonawcy oraz zmniejszenia liczebności grup szkoleniowych.