Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/31/2021

23.11.2021

Szanowni Państwo,

Zachęcam do odpowiedzi na zaptanie ofertowe nr CP/31/2021 na usługę ekspercką na potrzeby projektu „Centralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Zakres, objęty zapytaniem ofertowym: przygotowanie i wdrożenie akcji pilotażowej – szkolenia dotyczącego efektywnej komunikacji pracowników obszarów chronionych ze społecznościami lokalnymi (szczegółowe zagadnienia: rozwiązywanie konfliktów i mediacje środowiskowe)

Czas realizacji zamówienia: do 31 stycznia 2022

Na oferty czekamy do 30 listopada 2021