Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/08/2021

14.05.2021

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/08/2021 na usługę wyżywienia na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 27-29 czerwca 2021.

Na oferty czekamy do 24 maja 2021.