Aktualności

UWAGAI GRANTY NA DZIAŁANIA KARPACKIE!

12.02.2019

Zapraszamy do aplikowania o fundusze na działania w polskich Karpatach.

 

Na stronie https://www.cbdcf.org/vyzvy/ Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát ogłosiła nabór wniosków dot. grantów na małe projekty realizowane w latach 2019-2020 w Karpatach:

  • wysokość grantu do max. EUR 5,000 (zaliczka 75% po podpisaniu umowy z Beneficjentem wyłonionym w konkursie, pozostałe 25% kwoty grantu w ciągu 30 dni od nadesłania sprawozdania z realizacji projektu)
  • wymagane współfinansowanie projektu przez Beneficjenta: minimum 10% wartości projektu (może to być odpowiednio udokumentowany wkład własny niefinansowy)
  • termin składania wniosków: do 31 marca 2019
  • rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów z Beneficjentami: kwiecień 2019
  • rozpoczęcie realizacji projektu: od czerwca 2019
  • termin zakończenia realizacji projektu: najpóźniej w październiku 2020
  • termin złożenia sprawozdania z realizacji projektu: do 30 listopada 2020.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz formularz wniosku dostępne są na ww. stronie internetowej również w języku angielskim, a wniosek o grant można wypełnić w języku polskim.

Uwaga: realizacja projektu musi mieć miejsce w obszarze Karpat (tzn. obszarze obowiązywania Konwencji Karpackiej).

Pliki do pobrania

Nazwa