Aktualności

Szkolenia „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat”

07.10.2014

Termin: 11-13 grudnia 2014

Miejsce szkolenia: Zagroda Magija (Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne)

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.

Pierwszeństwo udziału na szkoleniach mają, w kolejności:

  1. przedstawiciele administracji samorządowej (listę Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat załączamy do niniejszego zaproszenia),
  2. przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną bioróżnorodności z terenu Karpat, posiadający rekomendacje samorządu lokalnego.

 

Uczestnicy zostaną przygotowani do pełnienia roli mediatora tj. osoby wspierającej rozwiązywanie sporów i konfliktów na tle ochrony środowiska.

Każdy samorząd lokalny boryka się z konfliktami środowiskowymi. Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje w terenach zalewowych i osuwiskowych, gospodarowanie na Obszarach Natury 2000 czy lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedstawiciel Państwa Urzędu, który ukończy szkolenie „Mediacje Środowiskowe” będzie posiadał wiedzę i umiejętności aby skutecznie zorganizować proces mediacji i konsultacji społecznych w w.w. sytuacjach.

Oprócz zagadnień prawnych w trakcie szkolenia zaplanowano intensywne ćwiczenia mające

na celu rozwijanie umiejętności prowadzenia konstruktywnych dialogów między stronami oraz organizowania spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej promujących zasady zrównoważonego rozwoju Karpat.

Szkolenie będzie prowadzone w małych, 14-osobowych grupach, z wykorzystaniem różnorodnych metod (wykłady tematyczne uzupełnione pracą w grupach, gry symulacyjne, dyskusja itp.). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.