Aktualności

III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego

06.03.2015

W dniach 5-6 marca 2015 w Nowym Sączu obraduje Karpacka Grupa Robocza ds. Planowania Przestrzennego. W spotkaniu uczestniczy niemal 40 przedstawicieli różnych instytucji, takich jak: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Urzędy Wojewódzkie, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Urzędy Marszałkowskie, Biur Architektonicznych, uczelni naukowych oraz organizacji pozarządowe. W spotkaniu uczestniczy również Biura Programu Szwajcarskiego, który współfinansuje projekt Karpaty Łączą.
Grupa pracuje nad zapisami Karpackiego Kodeksu Dobrych Praktyk Planowania Przestrzennego.