Aktualności

II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnoroności Biologicznej i Krajobrazowej

03.03.2015

W dniach 3-4 marca 2015 w Nowym Sączu obradowała Karpacka Grupa Robocza ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej. Prace Grupy Roboczej są organizowane są przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu "Karpaty Łączą".
Karpacka Grupa Robocza ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej pracuje nad Krajowym Planem Działań do Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.